ارسال اطلاعات: فرم ثبت نام در طرح فروش اقساطی خودرو داخلي

مدارک جهت خرید اقساطی:
علاوه بر مدارک خاص هر شغل کلیه متقاضیان و ضامنین موظف به ارائه مدارک ذیل می‌باشند:
 • تکمیل و امضاء کلیه فرم‌های درخواست استفاده از تسهیلات شرکت لیزینگ توسط متقاضی
 • تصویر تمام صفحات شناسنامه
 • تصویر کارت ملی - پشت و رو
 • تصویر برگ اول دفترچه بیمه برای متقاضیان حقوق بگیر
 • تصویر سند ملکی یا اجاره نامه سال جاری به همراه فیش برق یا تلفن
 • گواهی امضاء صادر شده از دفا‌تر اسناد رسمی
 • تکمیل فرم بررسی وضعیت اعتبار سنجی متقاضی و ضامنین به شماره SD-۰۲ توسط متقاضی یا ضامنی که ارائه دهنده چک محسوب می‌شود (در ضمن پرینت حساب ۶ ماهه اخیر با مهر بانک نیز ضمیمه آن گردد).

 • جهت ثبت نام لازم است مبلغ 620،000 ریال بابت هزينه هاي ليزينگ شهر در وجه شرکت آراد فن آوری شفق (سهامی خاص) به شماره حساب 7002174063866 نزد بانک شهر واریز گردد. جهت پرداخت الکترونیکی کلیک نمایید!
  لازم به ذکر است مبلغ 120000 ریال بابت اعتبارسنجی بانک مرکزی و 500000 ریال بابت هزینه های تکمیل پرونده می باشد.
  تحویل خودرو اردیبهشت 1394 می باشد.

کد ملي:* حتما با صفرهاي قبل وارد شود.
نام:*
نام خانوادگي:*
شماره همراه:* حتما با صفر هاي قبل وارد شود.
پست الکترونيک:
مرکز و دوره:* :   : :
کد رهگيري: -
مشخصات خودرو و تسهيلات درخواستی
رديفعنوانمقدارفاقد جواب
1 نوع خودرو*:
2 مبلغ تسهيلات*:
3 مدت اقساط*: ماهه
4 مبلغ پيش پرداخت: شامل ارزش افزوده و بيمه بدنه
5 مبلغ هر قسط ماهانه: با احتساب بيمه بدنه
6 اولويت اول رنگ خودرو*:
7 اولويت دوم رنگ خودرو: متفاوت با اولویت اول
8 طريقه بازپرداخت*: صرفا برای کارمندان رسمی و یا با سپردن سفته امکان صدور دفترچه اقساط وجود دارد.

مشخصات واریز وجه ثبت نام ليزينگ
رديفعنوانمقدارفاقد جواب
1 شماره فیش یا کد پرداخت*: واریز وجه ليزينگ قبل از ثبت نام الزامی است
2 زمان واریز*: فیش حتما به نام متقاضی واریز و زمان واریز از روی پرفراژ فیش با دقت وارد شود

مشخصات متقاضی
رديفعنوانمقدارفاقد جواب
1 گروه شغلي متقاضي*:
2 نام:
3 نام خانوادگي:
4 نام پدر:
5 شماره شناسنامه*:
6 تاریخ تولد:
7 محل تولد:
8 محل صدور شناسنامه:
9 تاريخ صدور شناسنامه:
10 جنسیت:
11 وضعیت تاهل:
12 تحصیلات:
13 کد سهامداری: در صورتی که سهامدار تعاونی شهریار باشید
14 کد پرسنلی: در صورتی که کارمند شهرداری دارای حکم کارگزینی هستید
15 شماره ثابت به همراه کد*: مثلا 02134567890
16 كدپستي محل سكونت*:
17 منطقه شهرداري:
18 نشاني محل سكونت*:
19 تلفن محل كار به همراه كد*:
20 شغل:
21 نشاني محل كار*:
22 درآمد خالص ماهيانه*: ريال
23 صادرکننده چک:
24 آدرس محل مراجعه پیک شفق در تهران: جهت اخذ و تحویل مدارک پیک همراه با کارت شناسایی معتبر به این آدرس مراجعه می نماید.
25 کد معرف: در صورتی که توسط فرد دارای کد، معرفی شده اید کد ایشان را وارد نمایید.
26 نحوه آشنايي*:

مشخصات ضامن
رديفعنوانمقدارفاقد جواب
1 گروه شغلي ضامن*:
2 نام:
3 نام خانوادگي:
4 نام پدر:
5 شماره شناسنامه*:
6 کد ملی:
7 محل صدور شناسنامه:
8 جنسیت:
9 تلفن همراه:
10 شماره ثابت به همراه کد*: مثلا 02134567890
11 كدپستي محل سكونت*:
12 نشاني محل سكونت*:
13 تلفن محل كار به همراه كد*:
14 شغل:
15 نشاني محل كار*:
16 درآمد خالص ماهيانه*: ريال
17 آدرس محل مراجعه پیک شفق در تهران: جهت اخذ و تحویل مدارک پیک همراه با کارت شناسایی معتبر به این آدرس مراجعه می نماید.

مشخصات تکمیلی ثبت نام متقاضي
رديفعنوانمقدارفاقد جواب
1 تصویر صفحه اول شناسنامه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
2 تصویر صفحه دوم شناسنامه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
3 تصویر صفحه توضیحات: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
4 تصویر رو کارت ملی: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
5 تصویر پشت کارت ملی: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
6 تصویر صفحه اول دفترچه بیمه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
7 تصویر سند ملکی یا اجاره نامه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
اجاره نامه باید حتما دارای کد رهگیری باشد و به نام متقاضی یا اقوام درجه یک باشد
8 تصویر صفحه اول شناسنامه مالک یا مستاجر غیرمتقاضی: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت

مشخصات تکمیلی ثبت نام ضامن
رديفعنوانمقدارفاقد جواب
1 تصویر صفحه اول شناسنامه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
2 تصویر صفحه دوم شناسنامه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
3 تصویر صفحه توضیحات: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
4 تصویر رو کارت ملی: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
5 تصویر پشت کارت ملی: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
6 تصویر صفحه اول دفترچه بیمه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
7 تصویر سند ملکی یا اجاره نامه: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت
اجاره نامه باید حتما دارای کد رهگیری باشد و به نام ضامن یا اقوام درجه یک باشد
8 تصویر صفحه اول شناسنامه مالک یا مستاجر غیرضامن: * فقط فرمت هاي jpg و png و gif و کوچک تر از 1 مگابابت

* تکميل فيلدها الزامي است.